فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس کتاب

يكشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۴، ۰۱:۵۴ ق.ظ
۹۴/۰۱/۳۰
فرکانس انار