فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس شهید

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۴۶ ق.ظ

زیاد 

اینجا نمان ...

زودتر ...

از شهدا 

آدرس خود را 

بگیر 

و

برگرد ...

۹۴/۰۱/۲۹
فرکانس انار