فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس عشق

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶ ق.ظ

اماما ...

بیشتر 

اجازه بده ...

از تو جام جهان نما ...

عکس بگیرند ...

حتما می دانی  

که چرا این خواهش را می کنم؟

چون اگر همین 

عکس های تو هم نباشد

این چشم های من طغیان می کند ...

و سیلی به راه می اندازد ...

پی نوشت:

به فدای قد و قامتت جان من ...

به فدای قدم برداشتنت امام من ...

به فدای تو 

همه جان من ...

۹۴/۰۱/۲۹
فرکانس انار