فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس توبه

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳ ق.ظ

چرا این همه مغرورم؟

بگو ...

نگاه کن ...

چیزی نمانده به انتهای عمرت ...

هفت صدم ثانیه دیگر ...

هفت ساعت دیگر ...

هفت روز دیگر ...

هفت ماه دیگر ...

نمیدانم ... نمیدانم چه زمانی ...

شاید همین الان ...

شاید هفت سال دیگر ...  دیر شده است ... با تو هستم! ... زود باش ... بگو :

استغفر الله و اتوب الیه

 

۹۴/۰۱/۲۹
فرکانس انار