فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس کتاب

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳ ق.ظ
۹۴/۰۱/۲۳
فرکانس انار