فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس برائت

دوشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۴۴ ب.ظ

ای امام

این برنامه ی جامع اقدام مشترکِ (برجام) توافق نشده ؛

که چیزی نیست ...

اگر هزاران توافق دیگر بشود ...

ما هیچوقت ذره ای ... حتی ذره ای ؛ از نفرتمان از آن رژیمِ

کودک کش کم نخواهیم کرد ...

نشانه و اشاره ی غیرت ما ؛ برائت از آن رژیم جعلی است

ما بدجور دنباله رو شهید طهرانی مقدم هستیم ای امام ...

بدجور ...

نگران نباش

۹۴/۰۵/۲۶
فرکانس انار

نظرات  (۲)

آفرین..
ما جوان ها همه اماده ایم...
پاسخ:
ممنونم
برای انسانیت باید همیشه آماده بود ...
من هم از آن رژیم کودک کش و همه دوستارانش بیزارم...
پاسخ:
من هم ...