فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس عفو

يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۸ ب.ظ

ما خیلی زود و آسان اشتباه می کنیم

اما

خیلی دیر و سخت فراموش می کنیم

حتما این حس خوبی نیست

و من نمی دانم چرا

ما مدام دنبال حس های بد هستیم؟

۹۴/۰۵/۱۸
فرکانس انار