فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس درد

يكشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶ ب.ظ

ما گیج کارهای روزمره ی خودمان شدیم

در حالی که نمی دانیم از کجا آمده ایم

و آمدنمان بهر چه بود؟

به افق می نگریم

لحظه ای از زندگی و دنیا غافل می شویم

اما خیلی زود به همان دنیا برمی گردیم ...

عاقبت هم

نمی فهمیم چه شد

و خیلی زود

می رویم ... خیلی زود

۹۴/۰۵/۱۸
فرکانس انار