فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس کتاب

چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۹ ب.ظ

فرکانس کتاب با روی ماه خداوند رو ببوس به روز شد

۹۴/۰۳/۰۶
فرکانس انار