فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس

الهی فرکانسم را به گونه ای تنطیم کن که من و تو به رزونانس برویم.

فرکانس کتاب

يكشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۳۴ ق.ظ

فرکانس کتاب با اخلاق معاشرت به روز شد.

۹۴/۰۲/۲۰
فرکانس انار